Automatització i robòtica industrial DUAL

Àrea Temàtica
Electricitat i electrònica
Típologia
(CFGS) Formació professional Grau Superior
Centre
INS la Garrotxa
Horari
Matí

Fes clic

Per veure més especificacions tècniques de la formació.