Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

Àrea Temàtica
Agrària
Típologia
(CP1) Certificats de professionalitat nivell 1
Centre
UTE Fundació Oscobe-Fundació Intermedia
Horari

Fes clic

Per veure més especificacions tècniques de la formació.