Empreses

Estudiants en pràctiques, el planter de l'empresa!

No podeu cobrir els llocs de treball especialitzats? Descobriu el món de la FP, pràctiques Formació en Centres de Treball, la FP dual, acreditació de competències, oferta llocs de pràctiques de la comarca.

Què és la Formació en Centres de Treball (FCT)?

Són pràctiques formatives no laborals que fan els alumnes d’FP en centres de treball mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Fes clic en el següent botó per visualitzar la normativa de FCT:

Llegir més

 

Què és la FP dual?

La formació professional dual (FP dual) és la modalitat de l’FP en què l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Fes clic en el següent botó per visualitzar l’FP Dual:

Llegir més

 

La Formació en Entorn Professional (FEP)

La formació en alternança amb conveni amb una empresa, estudi o taller estableix la col·laboració per impartir unitats formatives o mòduls professionals en entorns laborals, amb la finalitat de disposar dels espais, les instal·lacions i els productes més idonis per a l’aprenentatge dels alumnes de cicles. La FEP fa referència a la impartició compartida d’unitats formatives i mòduls entre l’escola d’art i l’empresa. Les escoles d’art i disseny, a partir del conveni que signa el titular del centre, han de concretar un preacord formatiu amb l’empresa, en què han de figurar els continguts amb els ECTS atorgats (i/o hores lectives, si és el cas) que s’impartiran al centre, a l’empresa, i de forma compartida entre el centre i l’empresa.

Com puc reconèixer l’experiència dels treballadors de la meva empresa?

Els treballadors, a títol personal, poden acreditar les competències professionals adquirides al llarg de l’experiència laboral, o a través de formació no formal, sempre que estiguin incloses en una qualificació professional.
Per a més informació, es pot consultar el web de l’avaluació i acreditació de competències professionals.
Les empreses poden proposar un procediment restringit a través d’algun dels agents socials més representatius (CCOO, UGT, PIMEC i Foment).
 

Quines alternatives tinc per formar les persones de la meva empresa?

La formació professional a Catalunya es porta a terme des de:

L’àmbit educatiu, que impulsa i gestiona la formació professional inicial (FPI), que depèn del Departament d’Educació;
L’àmbit laboral, que és competent sobre la formació professional per a l’ocupació (FPO) i la formació professional contínua, i que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

El sistema FPO

El sistema de l’FPO té la missió de formar i capacitar les persones per al treball i actualitzar-ne les competències i coneixements al llarg de la seva vida professional mitjançant diferents iniciatives:
• La formació d’oferta, que està constituïda per:
– La formació per als treballadors ocupats (formació contínua), que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya;
– La formació d’oferta per a treballadors desocupats (FOAP), que gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).


• La formació que programen les empreses, un programa estatal d’ajuda per a la formació contínua dels treballadors en actiu que es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la seguretat social. Totes les empreses que tinguin com a mínim un empleat disposen d’una quantitat anual (anomenada crèdit) per formar els seus treballadors. El programa està gestionat per  la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE), anteriorment coneguda com a Fundació Tripartida. Concretament la Fundació s’encarrega de supervisar les accions formatives que organitzen les empreses o entitats organitzadores d’activitats formatives.

Ets empresa i vols contractar?

Consulteu les ajudes a les empreses

Llegir més